Şartlar ve Koşullar

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu renkte, çıktı alarak okuyunuz. Web sayfamıza üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir uyarıya gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın, ALICI ya satışını yaptığı, www.Pvc Kafes ve Yuvalık web adresinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

www.pvckafesyuvalik.com

Pvc Kafes ve Yuvalık

Kafes ve Pet Ürünleri İmalatı

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.pvckafesyuvalik.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ALICI nakliye veya kargo firmaları ile kendisine ulaştırılan ürünün, taşıma kaynaklı hasarlanmadığını kontrol etmek ile, eğer her hangi bir hasar var ise kargo firmasına hasar kaydı tutturmakla yükümlüdür. Taşıma esnasında kaynaklanan hasarlardan SATICI sorumlu değildir. Ancak SATICI, ALICInın hasar kaydı ile taşımada hasarlandığı tespit ettirilmiş ürününün, tutanakta belirtilen kısımlarını inceledikten sonra hasarlı parçalarını ve/veya tamamını kargo firmasına fatura edip tahsil etmek ve müşteriye tedarik etmekle yükümlüdür.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI\\\’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi yada farklı ödeme yöntemleriyle ödemesini yapması zorunludur. Geri göndermesi halinde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen doğal afet, yangın, su baskını, hava muhalefeti, tedarikçilerden oluşacak hammedde problemi, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine (taksitli alımlardaki vade farkı ve komisyon oranları düşülerek) nakden ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üyelik yapılması ile geçerli olacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIYA ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Ürünün ilk hali gibi nakliyede hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi ALICI\\\’ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumu ispatlamakla yükümlüdür. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Not: Cayma hakkı, standart olarak satılan ürünler için geçerlidir, özel sipariş durumlarında, yapılan ürün müşteri isteği doğrultusunda yapıldığından ürün iadesi gerçekleştirilememektedir. Standart üretilen ürünler, ürün görsellerinde görünen ve fiyatı yazan ürünlerdir. İsteğe bağlı seçeneklerden seçilen herhangi bir değişiklik (Yem koruması, dolap, kat sayısı değişikliği vb.)ürünü özel sipariş konumuna sokmaktadır.

ALICI cayma hakkını kullanması durumunda, ürünlerin tam, eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICIYA yada satıcı tarafından belirlenmiş anlaşmalı kargo firmasına, teslim etmekle yükümlüdür.
Hasarlı, eksik veya yanlış paketleme sonucu oluşacak hasarlardan Satıcı sorumlu değildir. Ürünlerin tam ve hasarsız olmaması durumunda Satıcı sağlam ve eksiksiz gelen kısmı kadar iade yapacaktır.

Kargo kaynaklı hasar yaşanması durumunda, ürün teslim alınmadan (taşımada hasar oluştuğuna dair) ALICI tarafından Kargo firmasından Hasar Tespit Tutanağı talep edilmelidir.
Ürünler Satıcı tarafından Sigortalı olarak gönderilmekte olup, taşımada kaynaklanan sorunlar Satıcı nın sorumluluğunda değildir.

Kargo taşıma hasarı olan ancak, Hasar Tespit Tutanağı olmayan ürünler iade kapsamına girmemektedir.

Kargo firmaları tarafından, Kargodan teslim alınan ürünü Alıcı sağlam olarak teslim almış kabul etmektedir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.